Pôvodné anglické so slovenským textom

Pôvodné anglické so slovenským textom


 1. Metalicca - Nothing Else Matters
 2. Nazareth - S láskou
 3. Free - All right nam
 4. Joe Cocker - Našiel som tvár
 5. Clapton - Laila
 6. Pinkfloid - Z falošnej hry vyjdi von
 7. Status Quo - R&R rockových hviezd
 8. Led Zeppelin - Hadí mier
 9. J.Mayall - Flip flop je fajn
 10. Footlose
 11. Beatles - Čím ďalej
 12. Beatles - Keď baví láska
 13. Deep Purple - Dážď, slnko, vietor

Náš Youtube kanál